scrum
 
Scrum framework.
Om met Scrum de beloofde resultaten te bereiken in snelle time-to-market, minder risico, lagere kosten en niet te vergeten een grotere betrokkenheid en werkplezier van het uitvoerende team is het niet voldoende alleen de hieronder beschreven rollen toe te wijzen en de Scrum ceremonies toe te passen.
Wat is Scrum? Hoe werkt het? - Lean Six Sigma Groep.
De Scrum Master begeleidt het team en zorgt ervoor dat het proces op de juiste wijze wordt gevolgd. De Scrum Master is verantwoordelijk voor het opzetten van Scrum. Zij doen dit door iedereen binnen de organisatie te helpen om Scrum theorie en praktijk te begrijpen.
Scrum Guide Scrum Guides.
The Scrum Master is accountable for establishing Scrum as defined in theScrum Guide. They do this by helping everyone understand Scrum theoryand practice, both within the Scrum Team and the organization. The Scrum Master is accountable for the Scrum Teams effectiveness.
scrum.
Een kenmerk van Scrum is dat de teams zelfsturend zijn. Er zijn in een scrumteam drie rollen mogelijk: Product Owner het teamlid dat de klant vertegenwoordigt, of Voice of the Customer, Development Team de leden van het team verantwoordelijk voor het opleveren van de Sprint en de Scrum Master heeft een faciliterende rol.
Scrum: Is een planningstool nodig? Lees de blog. Timewax.
Wat dat betreft is Scrum een zege, want Scrum propageert fulltime inzet van projectmedewerkers. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om te plannen, omdat je medewerkers voor een paar maanden op een project kunt wegzetten. Dat geeft rust in de planning, want er is minder dynamiek.
Wat is Scrum en Agile. De methode met voorbeelden en tips.
Management Scrum - Agile. Scrum - Agile. Scrum is de filosofie van 'see-feel-change. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: al doende, met kleine stapjes, succes boeken. Hoe werkt Scrum- en Agile projectmanagement? Hoe starten met scrum - agile. De rollen van scrum-master en product-owner.
Scrum, wat is het? Over de kracht van Scrum, het framework en meer.
Moed omdat je eerlijk moet zijn naar iedereen binnen je team en voor aanspreken is vaak moed nodig. De makers van het Scrum framework, Ken Schwaber en Jeff Sutherland, hebben de regels van het Scrum 'spel' gebundeld in de Scrum Guide of Scrum gids.
Vijf tips voor een succesvolle Agile Scrum sprint planning.
Het ready maken van items kan een Product Owner niet alleen, hij doet dit samen met zijn collegas in het scrum team én alle experts buiten het team die zij daarvoor nodig achten. Door in refinement-sessies met de juist mensen scrum team, architecten, juristen, privacyexperts etc samen de items te doorgronden ben je in staat om gezamenlijk te komen tot een dieper begrip van het wat en het waarom van de items.
Wat is Scrum? - Bluefrog.
Kort samengevat is het doel van Scrum onderstaande situaties in een vroeg stadium te erkennen en hier adequate actie op te nemen. Het Scrum Team. Een Scrum team bestaat in ieder geval uit een Scrum Master, een Product Owner en een Development Team.
Wat is Scrum? - Prowareness - Dé Scrum specialist van Nederland!
Het Scrum framework kent een aantal Scrum Events. Al de Scrum Events zorgen voor regelmaat en door de Scrum Events structureel te houden, wordt de vraag ernaar kleiner. Alle Scrum Events worden getimeboxed, hebben een ander doel en dragen bij aan het opleveren van een werkend product.

Contacteer ons